Netværk For Stressramte.

Netværk For Stressramte er et socialt netværk og forum for personer der er ramt af stress, eller for dig der har interesse indenfor området og ønsker at blive klogere på hvad stress er og hvordan du kan undgå selv at blive ramt.

Som stressramt er du ofte tilknyttet flere former for behandling, og der kan være iværksat forløb hos læge, psykolog og evt. også andre behandlere. Netværk for stressramte kan også ses som en forum, hvor du har mulighed for at vende mange af de udfordringer og problematikker du står i som stressramt, og til at få hjælp fra andre i netværket når DU har brug for det!

Netværk For Stressramte er et forum hvor netværket hjælper hinanden med råd, vejledning eller fortæller om erfaringer og oplevelser omkring stress de vil dele i netværket. Det er IKKE tilladt at reklamere, sælge eller på anden måde at lave selvpromovering. Forekommer dette vil det kunne blive slettet uden yderlige varsel.

Min mission er at etablere et netværk for stressramte for herigennem at kunne inspirere, rådgive, vejlede og hjælpe hinanden.

Det er også min mission at skabe fokus på stress, samt sprede det tabubelagte budskab om havd stress gør ved en ift. tanker, følelser og adfærd.

Måske kan du genkende nogle af nedenstående situationer og udtalelser.

Du er endnu ikke blevet sygemeldt men oplever flere symptomer på stress og vil gerne blive klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå en sygemelding. “Jeg har en periode ikke kunne falde i søvn fordi jeg lå og tænkte på de arbejdsopgaver jeg skulle nå næste dag”

Du er sygemeldt og har brug for et forum hvor andre står i samme situation som dig selv. Et forum hvor du kan få råd og vejledning af andre i netværket for stress ramte. “Jeg har nu været sygemeldt i 2 mdr. og min chef vil gerne have at jeg starter om 14 dage – Er jeg klar til det?”

Du er deltids raskmeldt og er bange for at falde tilbage i de samme mønstre som før du blev ramt af stress.”Jeg har før min sygemelding sagt ja til alle de opgaver jeg blev stillet. Hvordan får jeg sagt fra nu?”

Du er måske ikke længere sygemeldt og er på vej tilbage til jobbet eller har været det et stykke tid efter du er blevet raskmeldt med stress.”Jeg er begyndt at opleve nogle af de samme symptomer som inden jeg blev sygemeldt. Er det normalt ? Eller måske kommer du til erkendelsen af at du skal skifte job!

Jeg håber at vi i dette forum har mulighed for at kunne få vendt nogle af disse problematikker og at I vil byde ind med Jeres oplevelser, erfaringer, og derigennem kunne hjælpe andre i netværket.

Kærlig Hilsen Louise Katarina Jensen
louise@netværkforstressramte.dk